De persoonlijke gegevens die u ons door het invullen van dit formulier verstrekt, worden door Validated ID SL verwerkt als verantwoordelijke voor de verwerking.
Door het aankruisen van het acceptatievenster, geeft u uw legitieme toestemming voor de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de doeleinden van dit formulier beschreven in ons privacybeleid.
De gegevens die u ons verschaft worden opgeslagen op de servers van Google (e-mail service provider) en Salesforce (CRM), die beide zijn gevestigd in de EU.
U kunt uw recht van toegang, rectificatie, beperking en verwijdering van gegevens uitoefenen op dpo@validatedid.com evenals uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
U kunt meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming lezen in ons privacybeleid.